obraz - eduroam_logo_trans.gif


obraz - logo_pionier1.png

eduroam - bezprzewodowa łączność na terenie ośrodków naukowychCelem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego.

Usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają.

eduroam (Education Roaming) jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA, jest projektem mającym na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego.

Każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej, partycypującej w projekcie eduroam może uzyskać dostęp do sieci Internet w dowolnej innej instytucji uczestniczącej w projekcie na terenie Europy. Korzysta przy tym z tych samych danych uwierzytelniających i tej samej metody dostępu co w swojej macierzystej instytucji.

W Polsce projekt eduroam rozwijany jest w ramach sieci PIONIER i koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej informacji o rozwoju polskiej eduroam można znaleźć na stronach http://www.eduroam.pl.


Miejska Sieć Komputerowa Opole
Jednostką zarządzającą MSK Opole jest Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91, fax. +48 77 452 70 92
(godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8.00-16.00)
e-mail: eduroam@uni.opole.pl

dol